2015. február 14., szombat

Nem tudják, mit cselekszenek...

Lukács 23:33-34
„Mikor pedig elmenének a helyre, mely Koponya helyének mondatik, ott megfeszíték Őt és a gonosztevőket, egyiket jobbkéz felől, a másikat balkéz felől.
Jézus pedig monda: Atyám! bocsásd meg nékik; mert nem tudják mit cselekesznek...”

Te tudod, mit cselekszel?

2013. november 17., vasárnap

Isten nem akar semmi jót megvonni tőled...

Isten nem akar semmi jót megvonni tőled! A korlátokat nem azért állítja, hogy korlátozzon, hanem hogy megóvjon a csalódásoktól. Előbb vagy utóbb, de biztosan rá fogsz jönni, hogy a pillanatnyi megszerzett jó érzés sohasem ad annyi örömöt, amennyit ígér, és nem ad megelégedettséget. Az igazi boldogságnak megvan a törvényszerűsége, és Isten ezt szeretné adni. Sokkal jobban bízhatsz Istenben, mint gondolnád.

Pascal: Beteljesedett jövendölések a keresztény vallásban

"Különféle, egymással ellentétes vallásokat látok, következésképpen mind hamis, kivéve egyet, amelyik nem az. Mindegyik a maga tekintélyére hivatkozva követeli, hogy higgyenek benne, és fenyegeti a hitetleneket. Ezen az alapon tehát nem hiszek bennük. Mert azt akárki mondhatja, akárki kijelentheti, hogy ő próféta. Ám azt látom, hogy a keresztény vallásban beteljesedett jövendölések vannak, ezt pedig egyik sem mondhatja el magáról." (Blaise Pascal)